Adopted

Dave
Aug 15

Oreo
Aug 13

Roxie
Aug 13

Little Feet
Aug 13

Bella
Aug 13

Paso Doble
Aug 13

Mikey
Aug 11

Toto
Aug 11

Domino
Aug 10

Mazda
Aug 09

Zoie
Aug 08

CoCo
Aug 08

Paul
Aug 08

Mitsie
Aug 08

Lacey
Aug 07

Cabernet
Aug 06

Delia
Aug 05

Luchen
Aug 05

Marley
Aug 05

Merengue
Aug 05

Zinfandel
Aug 04

Pima
Aug 04

Julio
Aug 04

Scoots
Aug 04

Atticus
Aug 03

Lucas
Aug 03

Beauregard
Aug 03

Kimber
Aug 02

Dakota
Aug 02

Dozer
Aug 02

Baloo
Aug 01

Sheba
Jul 31

Kamea
Jul 31

Kellogg
Jul 31

Cheerio
Jul 31

Bailey
Jul 30

Titan
Jul 30

Aquila
Jul 30

Merlot
Jul 29

Riesling
Jul 29

Garbanzo
Jul 29

Fruit Loop
Jul 29